Ydelser

Der er forskellige muligheder, eksempelvis:

 • Sparringsmøder efter behov
 • Fastlagte udviklingsforløb
 • Konkret økonomisk gennemgang og opfølgning

Jeg har et bredt arbejdsfelt. Nedenfor er afgivet nogle af de forløb, som jeg har gennemført:

 • Turnaround

Skabt økonomisk overblik og gennemført initiativer, således underskud på 1.000.000 efter et år blev vendt til overskud på 200.000

 • Generel forretningsudvikling

Udviklet nyt forretningsområde

 • Innovation

Minimeret antal af reklamationer med 80% og forbedret produktivitet med 30% i produktionsvirksomhed

 • Generationsskifte

Udøvet sparring og støtte i processen

 • Samarbejde mellem ægtefæller

Udøvet konflikthåndtering og skabt klarhed omkring rollefordeling

 • Lederudvikling

Skabt indsigt i egen personlighed samt sparring omkring udøvelse af lederskabet

 • Medarbejderudvikling

Afholdt udviklingssamtaler og team-møder samt udøvet konflikthåndtering

 • Økonomisk sparring og støtte

Skabt af økonomisk overblik (budget/-opfølgning) samt deltaget i møder med bank

 • Samarbejde i ejerkredsen

Været mødeleder på ejermøder, udøvet konflikthåndtering samt varetaget integration af ny partner