Konceptet

  • Jeg arbejder for personer, der driver egen virksomheder.
  • Jeg er et supplement til bestyrelsen og andre interessenter, idet jeg:
    • … fungerer som ejerlederens personlig sparringspartner
    • … kan assistere med konkrete opgave i virksomheden indenfor forretningsudvikling, økonomi og ledelse
  • Jeg bidrager til at skabe virksomheder, hvor drift og udvikling er skræddersyet til ejernes ønsker og personlighed.
  • Jeg kombinerer forretningsmæssig og økonomisk indsigt med grundig viden om mennesker og deres adfærd.

De fleste brancher er repræsenteret i min kundegruppe.

Mit arbejdsfelt er meget bredt – se evt. Ydelser.

Mine arbejds metoder og processer bygger på en betydelig praktisk og teoretisk erfaring indenfor de enkelte områderne.