Jeg har fundet på et nyt begreb: “Ejerleder-tilfredshed”.

Det minder om det, man kender fra kunde-tilfredshed og medarbejder-tilfredshed. Hvor man finder forhold, der trænger til forbedring, og igangsætter nødvendige initiativer, hvorefter man følger op på effekten.

Men her er det ejerlederen, der er i centrum…

I den forbindelse har jeg udviklet konceptet Ejerleder-tilfredshed✔ ®, hvor vi strukturet arbejder med din tilfredshed som ejerleder.

Det har jeg, fordi jeg ønsker at motivere dig til at skabe forandring i din virksomhed og tilpasse din rolle som ejerleder, så du bliver begejstret for det, du arbejder med.

Til glæde for kunderne, medarbejderne, banken, familien, vennerne – og selvfølgelig også dig selv.

Hvordan foregår det?

Vi starter med et afklarende forløb på 2-3 timer, hvor vi taler om den nuværende situation indenfor:

  • Din virksomhed
  • Din lederrolle (inkl. din personprofil)
  • De personlige forhold ved at være ejerleder

Hvis der er behov for det, kan jeg interviewe nogle medarbejdere, for at efterprøve din opfattelse af situationen.

Herefter vælger du hvilke forhold, vi i første omgang skal arbejde med.

Du kan næsten vælge fra alle hylder, fordi forløbet skræddersyes til, hvad der er relevant for dig. Uanset om der er tale om styrkelse af økonomiske forhold, forbedring af medarbejdernes samarbejde, øget salg, udvikling af nye forretningsområder, styrkelse af dit lederskab eller forbedring af de mere personlige forhold.

Derefter præciserer vi målsætningerne og ser på, hvilke initiativer, der skal gennemføres for at nå de ønskede mål.

Når vi har planlagt de konkrete handlinger, sætter vi igang, og følger løbende op på, om de giver den forventede effekt. Hvis der er behov for det, justerer vi til undervejs, så vi når målene.

Når målene er nået, kan vi fokusere på forbedring af nye forhold, og gentage processen.