Generationsskifte i Olav Rasmussen Maskinfabrik A/S


Olav Rasmussen Maskinfabrik A/S har siden firmaets start i 1946 arbejdet med automatdrejning og gevindrulning.

I 2014 begyndte Birgitte og Helge Rasmussen et generationsskifte, med henblik på at overdrage virksomheden til Brian Mathiesen, der tidligere havde været produktionsleder gennem en årrække.

Her fortæller Brian, hvorledes han oplever vores samarbejde:

“Christian har hjulpet os med at tilrettelægge generationsskiftet, og fungerer i dag som min sparringspartner i forbindelse med at gennemføre det i praksis.

Vi har arbejdet med virksomhedens strategiske forhold, organisationsudvikling, salgsarbejdet, den økonomiske situation samt de ledelsesmæssige udfordringer, der er ved at skulle stå med det hele selv.”