Søren Luja Hansen fra Luja Sawtech A/S har opbygget en succesfuld specialistvirksomhed med fokus på træindistrien og har 98% eksport. Hans kunder bor primært i Norge og Sverige. Jeg kom ind i billedet på et tidspunkt, hvor finanskrisen gav nogle udfordringer og hvor Søren var i tvivl om, hvad der var rigtigt at gøre. Jeg har fået lov til at supplere Søren på de områder, hvor han ikke føler sig stærk. Jeg hjælper med dialogen med banken og er generelt sparringspartner i hverdagen. På den måde tilfører jeg ressourcer til virksomheden uden at Søren mister førertrøjen – og samtidig sparer han en masse tid, så han kan koncentrere sig om det, han er bedst til: At være en kreativ fagmand.

Den åbne dialog har været et kendetegn for vores samarbejde. Det er kendetegnende for Søren, at han lytter og reflekterer over det, vi snakker om. Men det er vigtigt for ham, at han inderst inde kan identificere sig med de beslutninger, der tages.

Jeg tror, det vigtigste mål i vores samarbejde er at genoprette hans fornemmelse af, at de beslutninger, der træffes, er hans helt egne.

Luja Sawtech A/S er igen en sund virksomhed, men nu med et stærkere fundament placeret i ejeren.

“Det ville være nemt for Christian bare at kaste en løsning på banen, men der er også det menneskelige i det. Hvad er det jeg vil med det her? Hvis jeg kaster det op til andre konsulenter, jamen så skal der bare en løsning på banen. Men det kan godt være den løsning ikke er den bedste løsning for mig som menneske.” (Søren Luja, ejer af Luja Sawtech A/S)

Mit samarbejde med Søren er eksempel på, hvor vigtigt det er, at man som udefra kommende rådgiver har mod på at arbejde med ejerens personlige overbevisninger og mål – både med virksomheden og med livet som sådan.