Økonomisk overblik gav ro


Jeg indledte samarbejde med Kim M. Nielsen, Fyns Havedesign på et tidspunkt, hvor Kim var bekymret for sin virksomhed på grund af et for stort træk på kassekreditten.

Gennem en økonomisk analyse af firmaet fandt jeg snart ud af, at han bekymrede sig uden grund, da firmaet havde en fin driftsøkonomi.

Virksomheden haltede blot lidt bagud med fakturering og havde samtidig øget pengebindingen i lager og igangværende arbejde.

Kim M. Nielsen fik sat fokus på problemerne, og vi fandt sammen en strategi, der gav ny energi og en stærk tro på fremtiden. Sammen fik vi arbejdet med budgettet og aftalt månedlige opfølgningsmøder for at følge udviklingen i virksomheden.