Udvikling af kreative virksomheder i Fremtidsfabrikken


Gennem fem år har jeg været tilknyttet to EU-projekter, Fremtidsfabrikken og MEDSTRØM, der skaber bedre vækstbetingelser for kreative iværksættere.

Jeg har indtil videre har arbejdet med mere end 100 virksomheder i projektet.

Min primære rollen er som coach/sparringspartner, hvor jeg anvender en helhedsorienteret tilgang med fokus på såvel de menneskelige som forretningsmæssige og økonomiske aspekter.

I projektet har jeg desuden undervist i økonomistyring og været med til at designe BoostBizz, der var Fremtidsfabrikkens uddannelsesforløb for erhvervsrådgivere i at forstå og hjælpe krøllede hjerne og kreative ildsjæle – og jeg deltog selv i forløbet efterfølgende. Jeg er i dag medlem af netværket BoostBizzNetwork.

Om min deltagelse siger Susanne Linnet Aagaard, projektleder på Fremtidsfabrikken Sydfyn:

“Tilbagemeldingerne fra vores kreative iværksættere om Christian som coach har været utroligt flotte og personlige. Flotte på den måde, at iværksætterne direkte tilskriver Christians coaching som årsag til, at de nu har fået deres forretningskoncept på plads, har turdet sætte højere priser eller nu forstår og ser sig selv som en forretning. Personlig på den måde, at de fortæller, hvordan de menneskeligt har udviklet sig sammen med deres virksomheder. Og personlige på den måde, at det har været vigtigt for iværksætterne, at vi i Fremtidsfabrikken ved, hvilken betydning han har haft for dem.

Jeg oplever, at Christian formår at holde en god balance, hvor han coacher iværksætteren og samtidig bringer sin erhvervsmæssige viden i spil som rådgiver, når det er mere hensigtsmæssigt end ren coaching.
I forhold til projektet Fremtidsfabrikken har Christian fra start haft interesse i og ejerskab til projektet, og han har bidraget til udformningen også, inden han blev formel samarbejdspartner.”